Titlu contract:

CONTRACT DE FURNIZARE ”Echipamente pentru sta?ia de compostare” în cadrul proiectului SMIDS Valcea

Lasa un comentariu

Tip:
Anunt de atribuire la anunt de participare

Castigator:

CUI Castigator:
5222318

Tara Castigator:
Romania

Tip Procedura:
Licitatie deschisa

Autoritate Contractanta:

CUI Autoritate Contractanta:
2540929

Tip Autoritate Contractanta:
Administratie publica judeteana (judete), institutie publica in subordonarea/coordonarea administratiei publice judetene

Tip Activitate Autoritate Contractanta:
Servicii generale ale administratiilor publice

Numar Anunt Atribuire:
164637

Data Anunt Atribuire:
2015-12-10 01:30:00.577000000

Tip Incheiere Contract:
Un contract de achizitii publice

Tip Criterii Atribuire:
Pretul cel mai scazut

Cu Licitatie Electronica:

Numar Oferte Primite:
2

Subcontractat:

Numar Contract:
22070 / 4722

Data Contract:
2015-12-09 00:00:00

Valoare:
4 658 842,33

Moneda:
RON

Valoare RON:
4 658 842,33

Valoare EUR:

1 039 432,93 euro


CPVCodeID:
15128

CPVCode:
42000000-6
Echipamente industriale

Numar Anunt Participare:
162426

Data Anunt Participare:
2015-08-28 01:30:00

Valoare Estimata Participare:
5859706.00

Moneda Valoare Estimata Participare:
RON

Fonduri Comunitare:
DA

Tip Finantare:

Tip Legislatie ID:
1

Fond European:

Contract Periodic:

Depozite Garantii:
Cuantumul garantiei de participare este de 100.000 Lei. Perioada de valablitate a acesteia este de minim 120 de zile de la data limita dedepunere a ofertelor. Modalitatea de constituire: conform art. 86 alin. (1) din H.G. 925/2006: - contul de viramentban

Modalitati Finantare:
-82,44% din cheltuielile eligibile – FEDR-16,56% din cheltuielile eligibile – bugetul de stat-1% din cheltuielile eligibile si 100% cheltuieli neeligibile – bugetul local