Titlu contract:

Servicii de paza, monitorizare, interventie rapida, a obiectivelor, bunurilor, valorilor

Lasa un comentariu

Tip:
Anunt de atribuire la anunt de participare

Castigator:

CUI Castigator:
25482240

Tara Castigator:
Romania

Tip Procedura:
Licitatie deschisa

Autoritate Contractanta:

CUI Autoritate Contractanta:
4420465

Tip Autoritate Contractanta:
Administratie publica locala (municipii, orase, comune), institutie publica in subordonarea/coordonarea administratiei publice locale

Tip Activitate Autoritate Contractanta:
Servicii generale ale administratiilor publice

Numar Anunt Atribuire:
139067

Data Anunt Atribuire:
2013-08-09 01:30:00.887000000

Tip Incheiere Contract:
Incheierea unui acord-cadru

Tip Criterii Atribuire:
Pretul cel mai scazut

Cu Licitatie Electronica:
DA

Numar Oferte Primite:
12

Subcontractat:

Numar Contract:
5788

Data Contract:
2013-07-01 00:00:00

Valoare:
42 446 160,00

Moneda:
RON

Valoare RON:
42 446 160,00

Valoare EUR:

9 519 637,57 euro


CPVCodeID:
18835

CPVCode:
79713000-5
Servicii de pază

Numar Anunt Participare:
141903

Data Anunt Participare:
2013-02-09 01:30:00

Valoare Estimata Participare:
42446160.00

Moneda Valoare Estimata Participare:
RON

Fonduri Comunitare:

Tip Finantare:

Tip Legislatie ID:
1

Fond European:

Contract Periodic:

Depozite Garantii:
Garantia de participare se constituie cf Art. 86 din H.G. nr. 925/2006, cu modific si complet ult, în cuantum de 56.660,00 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabil. a ofertei (90 de zile calendaristice).In

Modalitati Finantare:
buget local