Titlu contract:

Contract de furnizare

Lasa un comentariu

Tip:
Anunt de atribuire la anunt de participare

Castigator:

CUI Castigator:
10144143

Tara Castigator:
Romania

Tip Procedura:
Licitatie deschisa

Autoritate Contractanta:

CUI Autoritate Contractanta:
4267095

Tip Autoritate Contractanta:
Administratie publica centrala, institutie publica in subordonarea/coordonarea administratiei publice centrale

Tip Activitate Autoritate Contractanta:
Ordine si siguranta publica

Numar Anunt Atribuire:
130276

Data Anunt Atribuire:
2012-11-03 01:30:00.283

Tip Incheiere Contract:
Un contract de achizitii publice

Tip Criterii Atribuire:
Pretul cel mai scazut

Cu Licitatie Electronica:

Numar Oferte Primite:
4

Subcontractat:

Numar Contract:
15034

Data Contract:
2012-10-08 00:00:00

Valoare:
17 250 332,62

Moneda:
RON

Valoare RON:
17 250 332,62

Valoare EUR:

3 775 185,50 euro


CPVCodeID:
17280

CPVCode:
48600000-4
Pachete software pentru baze de date şi operare

Numar Anunt Participare:
132632

Data Anunt Participare:
2012-01-06 01:30:00

Valoare Estimata Participare:
21358650.00

Moneda Valoare Estimata Participare:
RON

Fonduri Comunitare:
DA

Tip Finantare:

Tip Legislatie ID:
1

Fond European:

Contract Periodic:

Depozite Garantii:
Gar de particip LotI-56283lei LotII–370889lei,perioada de valabilitate:90zile.Garantia de buna executie se constituie în procent de 10% din val fara TVA a contractului pe fiecare lot în parte.

Modalitati Finantare:
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)- 81,62% Bugetul de Stat - 18,38%