Titlu contract:

Implementare proiect reabilitare EPA + reabilitarea pompelor si a circuitului primar de termoficare

Lasa un comentariu

Tip:
Anunt de atribuire la anunt de participare

Castigator:

CUI Castigator:
2786487

Tara Castigator:
Romania

Tip Procedura:
Licitatie deschisa

Autoritate Contractanta:

CUI Autoritate Contractanta:
2540929

Tip Autoritate Contractanta:
Administratie publica judeteana (judete), institutie publica in subordonarea/coordonarea administratiei publice judetene

Tip Activitate Autoritate Contractanta:
Servicii generale ale administratiilor publice

Numar Anunt Atribuire:
129971

Data Anunt Atribuire:
2012-10-26 01:30:00.280

Tip Incheiere Contract:
Un contract de achizitii publice

Tip Criterii Atribuire:
Pretul cel mai scazut

Cu Licitatie Electronica:

Numar Oferte Primite:
6

Subcontractat:
DA

Numar Contract:
12766/C165

Data Contract:
2012-10-19 00:00:00

Valoare:
18 360 662,21

Moneda:
RON

Valoare RON:
18 360 662,21

Valoare EUR:

4 009 841,27 euro


CPVCodeID:
16931

CPVCode:
45255400-3
Lucrări de montaj

Numar Anunt Participare:
135119

Data Anunt Participare:
2012-04-27 01:30:00

Valoare Estimata Participare:
32533000.00

Moneda Valoare Estimata Participare:
RON

Fonduri Comunitare:
DA

Tip Finantare:

Tip Legislatie ID:
1

Fond European:

Contract Periodic:

Depozite Garantii:
Cuantumul garantiei de participare este: 600.000 LeiPerioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire: - virament bancar în contul RO66TREZ6715006XXX000142 deschis

Modalitati Finantare:
FE=50%;Co-finant.nat=45%;Co-finant.locala =5%;AC va asigura un avans de max.5%din val.contr.in 3 transe(1%;2%;2%)Tr.1.se va acorda la solicit.antrep.dar nu mai devreme de 3 luni de la semn.contr