Comuna Suatu (primariasuatu,suatu nr685,jud.cluj)

CUI:
5303080
10
contracte in valoare de
3 826 511,21 euro
1
cumparari directe in valoare de
10 026,00 euro

COMUNA SACUIEU (PRIMARIA SACUIEU CLUJ)

CUI:
5698118
13
contracte in valoare de
4 883 351,44 euro
0
cumparari directe in valoare de
0,00 euro

COMUNA NEGRENI (PRIMARIA COMUNEI NEGRENI CLUJ)

CUI:
14866024
24
contracte in valoare de
4 802 638,72 euro
2
cumparari directe in valoare de
8 866,00 euro