Clubul Sportiv Municipal Zalau

CUI:
4494691
2
contracte in valoare de
57 568,81 euro
15
cumparari directe in valoare de
7 862,72 euro

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA

CUI:
15569544
6
contracte in valoare de
236 111,00 euro
0
cumparari directe in valoare de
0,00 euro

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PITESTI

CUI:
4229601
11
contracte in valoare de
470 549,99 euro
510
cumparari directe in valoare de
358 699,53 euro

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti

CUI:
14742948
1
contracte in valoare de
10 255,75 euro
59
cumparari directe in valoare de
56 162,83 euro

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL RESITA

CUI:
14413279
4
contracte in valoare de
48 150,12 euro
291
cumparari directe in valoare de
75 002,34 euro

Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe

CUI:
4404745
1
contracte in valoare de
45 353,54 euro
57
cumparari directe in valoare de
22 197,57 euro

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

CUI:
4406193
4
contracte in valoare de
187 712,70 euro
50
cumparari directe in valoare de
48 733,26 euro

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SUCEAVA

CUI:
4244059
15
contracte in valoare de
481 305,71 euro
37
cumparari directe in valoare de
36 541,46 euro

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TIMISOARA

CUI:
5776763
7
contracte in valoare de
151 116,97 euro
207
cumparari directe in valoare de
166 994,14 euro

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI

CUI:
22389856
27
contracte in valoare de
1 180 335,82 euro
856
cumparari directe in valoare de
428 784,97 euro

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DANUBIU TULCEA

CUI:
3430002
1
contracte in valoare de
21 045,44 euro
1 180
cumparari directe in valoare de
222 471,79 euro

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL IASI

CUI:
4414161
2
contracte in valoare de
59 011,10 euro
288
cumparari directe in valoare de
252 801,10 euro

Clubul Sportiv Municipal Onesti

CUI:
4353137
3
contracte in valoare de
134 791,22 euro
167
cumparari directe in valoare de
339 040,55 euro

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL 2007

CUI:
20998801
4
contracte in valoare de
85 613,97 euro
52
cumparari directe in valoare de
150 440,30 euro

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ARAD

CUI:
8870071
2
contracte in valoare de
91 878,67 euro
40
cumparari directe in valoare de
121 202,10 euro

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRASOV

CUI:
RO 14399468
5
contracte in valoare de
61 612,95 euro
13
cumparari directe in valoare de
35 498,87 euro

Clubul Sportiv Municipal Calarasi

CUI:
4100070
6
contracte in valoare de
256 696,06 euro
864
cumparari directe in valoare de
300 618,99 euro