Titlu contract:

“Execu?ie lucrari de reabilitare termica a imobilelor de locuin?e din Sectorul 4 al Municipiului Buc

Lasa un comentariu

Tip:
Anunt de atribuire la anunt de participare

Castigator:

CUI Castigator:
6544184

Tara Castigator:
Romania

Tip Procedura:
Licitatie deschisa

Autoritate Contractanta:

CUI Autoritate Contractanta:
RO 4316422

Tip Autoritate Contractanta:

Tip Activitate Autoritate Contractanta:

Numar Anunt Atribuire:
162925

Data Anunt Atribuire:
2015-10-21 01:30:00.077000000

Tip Incheiere Contract:
Incheierea unui acord-cadru

Tip Criterii Atribuire:
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Cu Licitatie Electronica:

Numar Oferte Primite:
6

Subcontractat:

Numar Contract:
38870

Data Contract:
2015-10-15 00:00:00

Valoare:
186 806 271,41

Moneda:
RON

Valoare RON:
186 806 271,41

Valoare EUR:

42 291 610,20 euro


CPVCodeID:
17064

CPVCode:
45321000-3
Lucrări de izolare termică

Numar Anunt Participare:
153825

Data Anunt Participare:
2014-09-16 01:30:00

Valoare Estimata Participare:
295482602.02

Moneda Valoare Estimata Participare:
RON

Fonduri Comunitare:

Tip Finantare:

Tip Legislatie ID:
1

Fond European:

Contract Periodic:

Depozite Garantii:
Garantia de participare este in cuantum de 700.000 lei si se va constitui cf art. 86 din H.G. nr. 925/2006, cu modific si complet ult.Perioadade valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilatate a ofertei (90 de zile calendar

Modalitati Finantare:
Buget local si alte surse financiare legal constituite