Titlu contract:

Construire statii de sortare Brezoi si Râureni (proiectare si executie lucrari)

Lasa un comentariu

Tip:
Anunt de atribuire la anunt de participare

Castigator:

CUI Castigator:
1556820

Tara Castigator:
Romania

Tip Procedura:
Licitatie deschisa

Autoritate Contractanta:

CUI Autoritate Contractanta:
2540929

Tip Autoritate Contractanta:
Administratie publica judeteana (judete), institutie publica in subordonarea/coordonarea administratiei publice judetene

Tip Activitate Autoritate Contractanta:
Servicii generale ale administratiilor publice

Numar Anunt Atribuire:
160991

Data Anunt Atribuire:
2015-08-22 01:30:00.377000000

Tip Incheiere Contract:
Un contract de achizitii publice

Tip Criterii Atribuire:
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Cu Licitatie Electronica:

Numar Oferte Primite:
10

Subcontractat:
DA

Numar Contract:
14503/10998

Data Contract:
2015-08-21 00:00:00

Valoare:
22 569 187,04

Moneda:
RON

Valoare RON:
22 569 187,04

Valoare EUR:

5 087 504,40 euro


CPVCodeID:
16346

CPVCode:
45000000-7
Lucrări de construcţii

Numar Anunt Participare:
154809

Data Anunt Participare:
2014-10-17 01:30:00

Valoare Estimata Participare:
31611091.00

Moneda Valoare Estimata Participare:
RON

Fonduri Comunitare:
DA

Tip Finantare:

Tip Legislatie ID:
1

Fond European:

Contract Periodic:

Depozite Garantii:
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 604.000 lei.G. P. se constituie în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din H.G. 925/2006, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de

Modalitati Finantare:
-82,44% din cheltuielile eligibile – FEDR-16,56% din cheltuielile eligibile – bugetul de stat-1% din cheltuielile eligibile si 100% cheltuieli neeligibile – bugetul local