Titlu contract:

REALIZARE LUCRARI DE REPARATII CURENTE, MODERNIZARI SI SISTEMATIZARE PE VERTICALA LA STRAZI, INCLU

Lasa un comentariu

Tip:
Anunt de atribuire la anunt de participare

Castigator:

CUI Castigator:
13986405

Tara Castigator:
Romania

Tip Procedura:
Licitatie deschisa

Autoritate Contractanta:

CUI Autoritate Contractanta:
RO 4316422

Tip Autoritate Contractanta:

Tip Activitate Autoritate Contractanta:

Numar Anunt Atribuire:
152939

Data Anunt Atribuire:
2014-12-16 01:30:00.340000000

Tip Incheiere Contract:
Incheierea unui acord-cadru

Tip Criterii Atribuire:
Pretul cel mai scazut

Cu Licitatie Electronica:

Numar Oferte Primite:
10

Subcontractat:

Numar Contract:
87851

Data Contract:
2014-12-05 00:00:00

Valoare:
40 000 073,04

Moneda:
RON

Valoare RON:
40 000 073,04

Valoare EUR:

9 035 684,80 euro


CPVCodeID:
16711

CPVCode:
45233120-6
Lucrări de construcţii de drumuri

Numar Anunt Participare:
150477

Data Anunt Participare:
2014-04-18 01:30:00

Valoare Estimata Participare:
40000073.04

Moneda Valoare Estimata Participare:
RON

Fonduri Comunitare:

Tip Finantare:

Tip Legislatie ID:
1

Fond European:

Contract Periodic:

Depozite Garantii:
Garantia de participare in cuantum de 600.000,00 lei se constituie cf Art. 86 din H.G. nr. 925/2006, cu modific si complet ulter.Pentru garantiile constituite în alta moneda (valuta), echivalenta în lei se va face la cursul comunicat de BNR la data public

Modalitati Finantare:
Buget local si alte resurse legal constituite