Titlu contract:

Contract de lucrari

Lasa un comentariu

Tip:
Anunt de atribuire la anunt de participare

Castigator:

CUI Castigator:
32422267

Tara Castigator:
Romania

Tip Procedura:
Licitatie deschisa

Autoritate Contractanta:

CUI Autoritate Contractanta:
RO18874321

Tip Autoritate Contractanta:
Altele: Restaurante

Tip Activitate Autoritate Contractanta:
Altele

Numar Anunt Atribuire:
145480

Data Anunt Atribuire:
2014-04-01 01:30:00.563000000

Tip Incheiere Contract:
Un contract de achizitii publice

Tip Criterii Atribuire:
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Cu Licitatie Electronica:
DA

Numar Oferte Primite:
1

Subcontractat:

Numar Contract:
200

Data Contract:
2014-02-27 00:00:00

Valoare:
46 078 734,00

Moneda:
RON

Valoare RON:
46 078 734,00

Valoare EUR:

10 207 056,09 euro


CPVCodeID:
17012

CPVCode:
45262700-8
Lucr─âri de modificare a cl─âdirilor

Numar Anunt Participare:
147808

Data Anunt Participare:
2013-11-09 01:30:00

Valoare Estimata Participare:
48503979.00

Moneda Valoare Estimata Participare:
RON

Fonduri Comunitare:
DA

Tip Finantare:

Tip Legislatie ID:
1

Fond European:

Contract Periodic:

Depozite Garantii:
GP se constituie in conf. cu HG 925/2006, art. 86. In cazul depunerii unei contestatii, de catre op. ec. ofertanti, daca CNSC respinge contestatia depusa, AC va retine din gar. de participare, o parte din gar. depusa, in conf. cu art. 2781 lit. d) din OUG

Modalitati Finantare:
Contractul de lucrari este finantat prin Fonduri Europene (FEDR), POR 2007-2013 Axa prioritara 4, DMI 4.1 si contributie proprie a Beneficiarului